Regler 2023

I. Tävlingsledning

1 § Västerås Swimrun arrangeras av:

Björn Offerman, David Jutterström, Karl Forslin och Simon Zmrzlak

II. Tävlingsbanan

1 § Tävlingsbanan är snitslad.
2 § Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.
3 § Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas vätskekontroller utmed tävlingsbanan.
5 § Tidtagning görs. Vid strid på målinjen kommer tävlingsledningen bestämma utgång.
6 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

III. Spärrtider

1 § Det finns inga spärrtider. Vi tror att alla kommer gå i mål i lagom tid.

IV. Utrustning

1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
2 § Obligatorisk utrustning: badmössa & nummerlapp
3 § Tävlingsledningen står för badmössa & nummerlapp
4 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under alla simmoment.

V. Deltagarnas ansvar

1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Västerås Swimrun godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Västerås Swimrun 2023
2 § Deltagarna deltar i Västerås SwimRun 2023 på egen risk och kan inte hålla arrangörerna ansvariga för några olyckor eller problem. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
5 § Genom att anmäla sig till Västerås Swimrun 2023 samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
6 § Lag/deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras.
8 § Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

VI: Övrigt

1 § Lagmedlemmar får vara max 15 meter ifrån varandra och måste gå över start/mållinje i par (brevid varandra). I singelklasstävling är dena regel självklart struken.

2 § Vi har satt åldersgränsen till 18 år. Är du minderårig och vill tävla så är det obligatoriskt med målsmans godkännande skriftligt innan start.

§ Force majeure – Vid händelse som ej tävlingsledningen kan påverka. Oväder, Naturkatastrofer, Pandemi etc kommer inte deltagarna återbetalas kostnader som redan har inträffat för organisatörerna. Tex avgifter till kommun mm.